XLVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’2016
5-7 września 2016, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Organizator

Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
Akademia Górniczo-Hutnicza

Patronat honorowy

Dziekan Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomiedycznej,
dr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. AGH

XLVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’2016 jest konferencją cykliczną odbywającą się nieprzerwanie od lat 60. Zakresem tematycznym konferencji jest metrologia. W prezentowanych pracach znajdują się zagadnienia teoretyczne podstaw metrologii, pomiarów, organizacji służb metrologicznych, jak również prezentowane są też prace praktyczne dotyczące nowych rozwiązań narzędzi pomiarowych, systemów pomiarowych i ich zastosowań. Znaczna część tych prac jest wynikiem realizacji grantów badawczych i komercyjnych wdrożeń. Kolejną istotną tematyką poruszaną w pracach jest nauczanie metrologii. Środowisko uczestniczące w obradach konferencji MKM dostrzega znaczenie nauczania metrologii w nurcie zmian w obszarach technicznych i formalnych.

Konferencja MKM od początku jej istnienia dedykowana jest do promowania młodych badaczy wykorzystujących nowoczesne metody pomiarowe w swoich pracach. W 2016 roku komitet organizacyjny MKM będzie podtrzymywał tę tradycję, zwracając się w pierwszej kolejności do doktorantów i asystentów o zgłaszanie prac i udział w obradach. Planuje się taką organizację obrad by umożliwić udział przy skromnych budżetach.